ATJ CONSULTING, SIA

ATJ CONSULTING, SIA

Tarjoamme tekstiili- ja vaatetusalan tuotannon konsultointia mm. seuraavilla osa-alueilla:

Vaatetustehtaan suunnittelu ja käynnistäminen

Vuosien 2016 - 2018 aikana olemme tehneet vastaavat projektit Lavtiassa ja Intiassa.

Työntutkimus

Tuotannon ja tuotantomenetelmien kehittäminen

Tuotannon valvonta